Privacy

Om goede zorg te kunnen verlenen verwerken wij uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we en hoe wij uw privacy in acht nemen. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, zullen wij de volgende gegevens van u verwerken: naam, BSN, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer(s), email-adres, huisarts, polisnummer(s) van uw zorgverzekering(en), legitimatie en overige bijzondere persoonsgegevens die van belang zijn voor uw behandeling. Daarnaast maken we bij Weerfit gebruik voor u en onze veiligheid van. Deze camerabeelden worden een maand bewaard.

Met welk doel worden deze gegevens verwerkt
Wij als zorgverleners zijn wettelijk verplicht om een dossier aan te leggen met uw persoonsgegevens. Dit gebeurt in het kader van de Wet op de Geneeskunde Behandelingsovereenkomst (WGBO) om uw behandeling zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren. Dit wordt gebruikt voor;

 • Voor communicatie(declaratie) zorgverzekering.
 • Voor het contact zoeken met u als dit nodig is.
 • Om contact op te kunnen nemen met uw huisarts indien noodzakelijk (mits u toestemt).

Op welke wijze woorden persoonsgegevens verkregen

In de meeste gevallen zullen wij persoonsgegevens rechtstreeks van u ontvangen. Wanneer u online een afspraak maakt, vragen we alleen noodzakelijke persoonsgegevens om de onlinedienst te kunnen uitvoeren. De gegevens worden gedeeld met servicedienst Libersy.

Verder is het mogelijk dat wij een verwijzing of een correspondentie ontvangen van uw behandelend arts. Deze wordt alleen met uw toestemming aan ons verstrekt. Wij zullen tijdens het aanleggen van een dossier een deel van uw gegevens verifiëren. Het verifiëren gebeurd via Vecozo i.v.m. uw verzekering en SVBZ voor het controleren van uw NAW- gegevens.

Aan wie worden uw gegevens verstrek en met welk doen

Weerfit zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor onze dienstverlening en de verplichtingen die daaruit voortvloeien. Wij zullen daarom uw gegevens niet verstrekken aan derden voor eventuele marketing of andere doeleinden.

Weerfit zal in enkele gevallen uw gegevens verstrekken aan derden, deze partijen vallen onder Nederlandse wet- en regelgeving en zijn tevens verplicht te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze partijen zijn:

 • Zorgverleners
  • Dit is nodig om uw zorgverlening zo optimaal mogelijk te kunnen laten zijn. Dit zal alleen met toestemming van u gebeuren.
  • Voor de declaraties bij de zorgverzekeraar.
 • Onderzoeksinstituten
  • Dit wordt gedaan in verband met (kwaliteit) onderzoeken. Hierbij gaat het enerzijds om geanonimiseerde behandelgegevens (deze zijn niet op u persoonlijk terug te herleiden) en anderzijds om uw naam en emailadres (voor het invullen van een enquête). Wij werken hiervoor met de volgende organisaties samen:
 • Prem-Mediquest
 • Landelijke database fysiotherapie (LDF)

Indien u bezwaar heeft tegen het doorsturen van uw gegevens dan kunt u dit melden bij uw fysiotherapeut.

Op welke wijze worden uw persoonsgegevens beveiligd

Weerfit maakt gebruik van een elektronisch patiëntendossier(EPD) namelijk Fysiomanager. Het EPD is NEN7510-eisen gecertificeerd. De NEN7510 is een norm gericht op de veiligheid van gegevens. Het EPD is zo ingericht dat alleen de behandelende therapeut uw medische (bijzondere) gegevens kan inzien.

Uw NAW-gegevens zijn voor alle medewerkers van Weerfit zichtbaar zijn. Deze gegevens zullen alleen voor contact en declaratie doeleinden worden gebruikt. Om goede zorg te kunnen verlenen zal bij overname en ziekte van de behandelende therapeut, uw medische gegevens ter beschikking worden gesteld aan de vervangende therapeut. Alle werknemers binnen Weerfit hebben een geheimhoudingsplicht.

Naast de beveiliging heeft Weerfit ook een meldplicht t.a.v. datalekken, als er een incident heeft plaatsgevonden waarbij uw gegevens in handen zijn gekomen van onbevoegde personen, dan zijn wij verplicht dit de melden bij de Authoriteit Persoonsgegevens, en wij zullen ook de betrokkenen (u) daarvan op de hoogte stellen.

De gedrukte persoonsgegevens liggen ten alle tijden in een afgesloten ruimte.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u dit schriftelijk aanvragen. Wij zullen uiterlijk binnen een maand op uw verzoek reageren.

Bewaartijd

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. In het kader van de Wet op de Geneeskunde Behandeling Overeenkomst wordt uw dossier en gegevens 15 jaar bewaard. Indien u langer dan 15 jaar niet bij ons onder behandeling bent geweest wordt uw dossier gearchiveerd en eventuele papieren vernietigd.

Cookies

Via onze website worden een cookies geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De verkregen informatie waaronder uw IP-adres zijn geanonimiseerd. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Op onze website zijn buttons geplaatst om onze webpagina te kunnen promoten of delen via sociale netwerken als Facebook, Instagram en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Instagram of Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) wat zij met uw (persoons)gegevens doen. Dit valt buiten onze verantwoordelijkheid.

Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met Weerfit. Mocht u er met ons er niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de omgang van uw gegevens binnen Weerfit, neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Weerfit Osteopathie en Sportmassage Deventer

H.G. Gooszenstraat 1
7415 CL, Deventer
Tel: 057 - 0742010
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.